Đo thể tích sản phẩm trong thùng hàng

  • Thùng hàng chạy trên băng tải
  • Camera quét lazer và đo thể tích thùng hàng sau đó gửi dữ liệu về trung tâm điều khiển
  • Cơ cấu chấp hành nhận dữ liệu và phân loại thùng hàng không đạt chuẩn ra băng tải khác
viVI